Obywatelstwo i naturalizacja

Pomoc klientom w uzyskaniu obywatelstwa poprzez naturalizację

Obywatelstwo Stanów Zjednoczonych to ważne i potężne wyróżnienie, które wiąże się z licznymi korzyściami i obowiązkami. Obywatele USA mają możliwość stałego zamieszkania i pracy w Stanach Zjednoczonych bez ograniczeń. Mogą również głosować w wyborach, a nawet ubiegać się o urząd. Uzyskanie obywatelstwa jest największym marzeniem wielu imigrantów. Z biegiem lat proces naturalizacji stawał się coraz bardziej złożony i długotrwały.

Wiele osób będzie potrzebować pomocy przedstawiciela prawnego. Nasz prawnik ds. obywatelstwa na Manhattanie w John Nicelli & Associates ma duże doświadczenie w zakresie naturalizacji i pomocy klientom z Nowego Jorku w uzyskaniu obywatelstwa. Możemy określić, czy kwalifikujesz się do uzyskania obywatelstwa, pomóc w przygotowaniu i złożeniu wniosku, reprezentować Cię w kontaktach z United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) oraz przygotować Cię do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu.

Starasz się o obywatelstwo amerykańskie? Skontaktuj się z John Nicelli & Associates lub zadzwoń pod numer (212) 227-8020, aby skonsultować się z naszym prawnikiem już dziś. Nasze usługi są dostępne w języku angielskim, hiszpańskim, polskim i portugalskim.

Jakie znaczenie ma obywatelstwo?

Obywatelstwo jest ważne, ponieważ istnieje wiele korzyści, które są dostępne tylko dla tych, którzy są obywatelami USA.

Poniżej znajduje się 6 najważniejszych powodów, dla których warto uzyskać obywatelstwo:

 1. Chroń siebie i swoje dzieci przed deportacją.
 2. Jeśli masz dzieci poniżej 18 roku życia, które są legalnymi stałymi rezydentami (LPR), automatycznie staną się one obywatelami w momencie naturalizacji.
 3. Obywatele mogą składać petycje o przyjazd do USA członków rodzin imigrantów.
 4. Będziesz mieć swobodę podróżowania bez żadnych ograniczeń.
 5. Będziesz uprawniony do pracy dla rządu USA.
 6. Możesz głosować i wybierać liderów, którzy będą reprezentować ciebie, twoją rodzinę i twoją społeczność.

Kraj ma długą historię przyjmowania imigrantów do swojego obywatelstwa poprzez proces naturalizacji, w którym legalni stali mieszkańcy przechodzą szereg kroków w celu potwierdzenia kwalifikacji i ostatecznie składają przysięgę wierności.

Jak zakwalifikować się do uzyskania obywatelstwa poprzez naturalizację?

Uzyskanie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych może być kosztownym i czasochłonnym procesem. Oprócz obowiązkowego okresu oczekiwania po otrzymaniu zielonej karty, musisz spełnić wszystkie warunki rygorystycznych kryteriów.

Jeśli chcesz zostać obywatelem Stanów Zjednoczonych poprzez naturalizację, musisz spełnić następujące warunki:

 • Masz co najmniej 18 lat
 • Jesteś legalnym stałym rezydentem i przeszedłeś obowiązkowy okres oczekiwania.
 • Szczerze wierzysz w Konstytucję Stanów Zjednoczonych i jesteś gotów jej bronić.
 • Jesteś gotów służyć w wojsku Stanów Zjednoczonych, jeśli zostaniesz do tego powołany.
 • Jeśli jesteś mężczyzną i masz mniej niż 26 lat, chcesz zarejestrować się w Selective Service System.
 • Mieszkasz w stanie, z którego składasz wniosek, od co najmniej 3 miesięcy.
 • Podczas obowiązkowego okresu oczekiwania nie opuściłeś kraju na dłużej niż 6 miesięcy.
 • Masz wystarczającą znajomość języka angielskiego i wiedzę obywatelską, aby zdać egzamin naturalizacyjny.
 • Posiadasz “dobry charakter moralny”

Czym jest “dobry charakter moralny”?

Być może zastanawiasz się, co oznacza “dobry charakter moralny” i w jaki sposób USCIS może obiektywnie zmierzyć te cechy u wnioskodawcy. Niestety, określenie dobrego charakteru moralnego może wydawać się frustrująco arbitralne i w wielu okolicznościach jest rozpatrywane indywidualnie.

Istnieje jednak kilka czynników dyskwalifikujących, na które zwraca uwagę USCIS. Przestępstwa z użyciem przemocy zwykle powodują automatyczne odrzucenie wniosku, podobnie jak wszelkie nieuczciwe zachowania podczas komunikacji z USCIS lub jakąkolwiek inną agencją rządową. Mniej poważne przestępstwa również mogą być brane pod uwagę, ale drobna przeszłość kryminalna – zwłaszcza jeśli przestępstwa miały miejsce wiele lat temu – często może zostać przezwyciężona z pomocą doświadczonego prawnika ds. obywatelstwa.

Jak wygląda proces naturalizacji? Pozwól nam być Twoim przewodnikiem.

Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania kwalifikacyjne. Jeśli nie masz pewności, najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z doświadczonym prawnikiem ds. naturalizacji na Manhattanie. Możemy upewnić się, że kwalifikujesz się, aby zapobiec opóźnieniom w składaniu wniosku. Po pierwsze, będziesz potrzebować zielonej karty, która czyni Cię legalnym stałym rezydentem, aby stać się obywatelem Stanów Zjednoczonych poprzez naturalizację. Po otrzymaniu zielonej karty nie można od razu ubiegać się o obywatelstwo. W zależności od rodzaju zielonej karty i indywidualnych okoliczności, będziesz musiał poddać się okresowi oczekiwania przed przystąpieniem do naturalizacji i mieszkać w Stanach Zjednoczonych przez większość tego czasu. Jeśli kwalifikujesz się, możesz rozpocząć proces.

Poniżej znajduje się przegląd procesu naturalizacji:

 • Złożyć wypełniony formularz N-500, wniosek o naturalizację.
 • Uiszcz opłaty.
 • Jeśli dotyczy, staw się na wizytę biometryczną.
 • Wziąć udział w rozmowie naturalizacyjnej.
 • Otrzymanie decyzji z USCIS dotyczącej wniosku N-400.
 • Otrzymać powiadomienie o złożeniu przysięgi wierności.

Zatrudnij doświadczonego prawnika, który pomoże Ci w procesie naturalizacji. Zadzwoń pod numer (212) 227-8020 lub skontaktuj się z naszym zespołem online, aby rozpocząć.

Jak długo trwa naturalizacja?

Niektóre typowe scenariusze dotyczące zielonej karty i odpowiadające im wymagania dotyczące czasu oczekiwania obejmują:

 • Jeśli posiadasz zieloną kartę opartą na małżeństwie, będziesz musiał odczekać 3 lata po otrzymaniu zielonej karty.
 • Jeśli posiadasz indywidualną zieloną kartę, musisz odczekać 5 lat od jej otrzymania. Będziesz musiał mieszkać w kraju przez co najmniej 2,5 roku.

Proces aplikacji

Po przejściu obowiązkowego okresu oczekiwania i spełnieniu wszystkich innych wymagań kwalifikacyjnych, nadszedł czas na złożenie formalnego wniosku o naturalizację w USCIS. Wniosek ten nosi nazwę formularza N-400, czyli wniosku o naturalizację. Podczas składania wniosku należy również uiścić związane z nim opłaty.

Niektóre z dokumentów potrzebnych do prawidłowego złożenia formularza N-400 obejmują:

 • Kopia zielonej karty. Potrzebne będą kopie zarówno przedniej, jak i tylnej strony karty stałego pobytu.
 • Zdjęcia identyfikacyjne. Dwa zdjęcia “paszportowe”
 • Opłata za złożenie wniosku. Zwolnienia z opłat są potencjalnie dostępne dla osób doświadczających trudności finansowych lub innych okoliczności łagodzących
 • Dowód aktualnego stanu cywilnego. Mogą to być zaświadczenia potwierdzające zawarcie małżeństwa, zgon, rozwód lub unieważnienie małżeństwa.

Jeśli ubiegasz się o naturalizację w związku ze służbą wojskową, będziesz musiał również przedstawić dowód odbycia tej służby. Jeśli ubiegasz się o zwolnienie z egzaminu naturalizacyjnego (więcej informacji poniżej), będziesz musiał również przedstawić dowód kwalifikującej się niepełnosprawności medycznej.

Bardzo ważne jest, aby formularz N-400 został złożony dokładnie i wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Wszelkie błędy, pomyłki lub pominięcia mogą spowodować odrzucenie wniosku przez USCIS i zmusić do rozpoczęcia całego procesu naturalizacji od początku. Oznacza to, że nie tylko będziesz musiał wypełnić nowy wniosek, ale być może będziesz musiał również zwrócić opłaty za złożenie wniosku i znieść długi czas przetwarzania. Nasz adwokat ds. obywatelstwa na Manhattanie może pomóc i dopilnować, aby formularz N-400 został wypełniony i złożony prawidłowo.

Oprócz złożenia wniosku wymagane będzie również pobranie odcisków palców po ustaleniu terminu przez USCIS w biurze biometrycznym.

Egzamin naturalizacyjny

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w USCIS będziesz musiał pomyślnie ukończyć dwuczęściowy test naturalizacyjny. Jeden element ocenia znajomość języka angielskiego, podczas gdy drugi jest prostym egzaminem z wiedzy obywatelskiej. Obie części są krótkie.

Test z języka angielskiego będzie wymagał odręcznego napisania jednego z trzech zdań wypowiedzianych przez urzędnika USCIS. Będziesz także musiał wypowiedzieć na głos jedno z trzech pisemnych zdań.

Od 1 grudnia 2020 r. test z wiedzy obywatelskiej będzie składał się z serii pytań oceniających zrozumienie funkcjonowania rządu Stanów Zjednoczonych i historii kraju. Wszystkie pytania są proste i pochodzą z puli 128 pytań opublikowanych online, więc łatwo jest przygotować się do egzaminu z wyprzedzeniem. Aby zdać egzamin, wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań.

W przypadku niezaliczenia którejkolwiek z części przy pierwszym podejściu, można zaplanować dodatkowe podejście w późniejszym terminie. Możesz również uzyskać zwolnienie z jednej lub obu części testu na podstawie wieku, czasu przebywania w Stanach Zjednoczonych i/lub kwalifikującej się niepełnosprawności medycznej.

Jeśli agent USCIS nadal ma wątpliwości co do wniosku, może zaplanować drugą rozmowę lub poprosić o dodatkową dokumentację. W przeciwnym razie wniosek zostanie zatwierdzony natychmiast lub w ciągu najbliższych tygodni.

Rozmowa kwalifikacyjna w USCIS

Po rozpatrzeniu wniosku przez USCIS i stwierdzeniu braku czynników dyskwalifikujących, agencja umówi się na rozmowę kwalifikacyjną w lokalnym biurze terenowym. Agenci będą zadawać pytania dotyczące informacji zawartych we wniosku. W większości przypadków będziesz mógł przyprowadzić na rozmowę przedstawiciela prawnego, jeśli prawidłowo poprosiłeś o niego w swoim wniosku.

Będziesz także musiał przynieść mnóstwo dokumentów, aby potwierdzić informacje zawarte we wniosku. Niektóre z nich mogą wydawać się zbędne, ale ważne jest, aby przynieść jak najwięcej dowodów potwierdzających.

Niektóre z dokumentów, które powinieneś przynieść na rozmowę z USCIS, obejmują:

 • Fizyczna zielona karta
 • Stanowy dowód osobisty lub prawo jazdy
 • Wszelkie zapisy lub dokumenty dotyczące podróży, w tym aktualne i wygasłe paszporty
 • Dokumenty dotyczące stanu cywilnego, w tym rozwodów
 • Dokumentacja potwierdzająca wszelkie zmiany nazwy
 • Dowód obywatelstwa amerykańskiego współmałżonka z ostatnich 3 lat (w przypadku ubiegania się o zieloną kartę na podstawie małżeństwa)
 • Dowody potwierdzające autentyczność małżeństwa (w przypadku ubiegania się o zieloną kartę opartą na małżeństwie)
 • Dowód zgodności z federalnymi i stanowymi przepisami podatkowymi, w tym kilka ostatnich federalnych zeznań podatkowych.
 • Dowód utrzymywania wystarczającej fizycznej obecności w Stanach Zjednoczonych przez cały obowiązkowy okres oczekiwania.
 • Dowód rejestracji w Służbie Wyboru, jeśli dotyczy
 • Rejestry wszelkich spotkań z organami ścigania lub przestępstw kryminalnych

Jak wspomnieliśmy powyżej, powinieneś być przygotowany do omówienia wszelkich spraw karnych, które możesz mieć, nawet jeśli przestępstwa wydają się nieistotne. Powinieneś przynieść całą dokumentację dotyczącą każdej sprawy, w tym dowody potwierdzające ostateczny wynik, ukończenie odbytej kary lub wymaganego okresu próbnego, a także zapisy wszelkich ugód lub usuniętych wykroczeń.

W razie wątpliwości przynieś więcej dowodów, niż uważasz za konieczne. Brak odpowiedniej dokumentacji może opóźnić proces naturalizacji lub nawet spowodować odrzucenie wniosku. Nasz prawnik ds. obywatelstwa na Manhattanie może pomóc ocenić, jakich dokumentów potrzebujesz i reprezentować Cię podczas osobistej rozmowy.

Przysięga wierności

Po zatwierdzeniu naturalizacji, ostatnim krokiem jest udział w ceremonii złożenia przysięgi wierności. Nie wymaga ona żadnych dodatkowych przygotowań i ma głównie charakter symboliczny. USCIS skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia daty, miejsca i godziny.

Będziesz musiał jedynie zgłosić się na miejsce ceremonii z niezbędnymi dokumentami (w tym zieloną kartą, listem aplikacyjnym, wydanym przez rząd dowodem tożsamości i paszportem) i wyrecytować przysięgę przed urzędnikiem USCIS. Nie musisz uczyć się przysięgi na pamięć, ponieważ jej tekst zostanie Ci dostarczony

Po zakończeniu ceremonii oficjalnie staniesz się obywatelem Stanów Zjednoczonych. Wszystkie związane z tym korzyści staną się natychmiast dostępne.

Jak widać, uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego poprzez naturalizację nie jest prostym przedsięwzięciem i łatwo jest zapomnieć o niezbędnych dokumentach lub popełnić błędy, których można uniknąć. Nasz prawnik ds. obywatelstwa na Manhattanie w John Nicelli & Associates sam pochodzi z rodziny imigrantów i rozumie symboliczne i praktyczne znaczenie naturalizacji. Misją naszej kancelarii jest zapewnienie każdemu klientowi uczciwości, rzetelności i szacunku, na jakie zasługuje.

Nasz zespół zrobi wszystko, co w jego mocy, aby o Ciebie walczyć, ale będziemy również otwarci na wszelkie wyzwania i przeszkody, z którymi możesz się spotkać. Jesteśmy również świadomi kosztów związanych z procesem naturalizacji, dlatego z dumą oferujemy dogodne plany płatności za nasze usługi.

Uzyskaj pomoc, której potrzebujesz, aby zostać obywatelem poprzez naturalizację. Skontaktuj się z nami online lub zadzwoń, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc.

Masz zapytanie?

Contact Form PL