Imigracja zarobkowa

Pomoc klientom na Manhattanie starającym się o pracę w USA.

Stany Zjednoczone są jednym z najlepiej prosperujących gospodarczo centrów współczesnego świata, z niezliczonymi możliwościami zatrudnienia zarówno dla swoich obywateli, jak i obcokrajowców. Możesz być zainteresowany mieszkaniem i pracą w Stanach Zjednoczonych na stałe lub konkretna praca lub możliwość w kraju może być szczególnie interesująca. Tak czy inaczej, będziesz musiał zaangażować się w jakąś formę imigracji zarobkowej, aby legalnie wjechać, mieszkać i pracować w USA.

Czym jest wiza pracownicza?

Uzyskanie wizy pracowniczej pozwoli osobie spoza USA na legalne zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych. Dostępnych jest kilka rodzajów wiz pracowniczych, a kwalifikowalność zależy od rodzaju pracy, w której masz doświadczenie, czy masz relacje z pracodawcą, a czasem od kraju, z którego pochodzisz.

Poniżej znajdują się przykłady wiz pracowniczych:

 • Zielone Karty
 • Tymczasowe wizy pracownicze lub wizy nieimigracyjne
 • Wizy do pracy sezonowej
 • Wizy dla pracowników z wymiany

Nasz prawnik ds. imigracji zarobkowej na Manhattanie może pomóc w osiągnięciu celów zawodowych w Stanach Zjednoczonych. Oprócz pomocy z różnymi rodzajami tymczasowych wiz pracowniczych, mamy doświadczenie w pomaganiu naszym klientom w uzyskaniu zielonych kart poprzez imigrację opartą na zatrudnieniu. Naszym celem jest zapewnienie każdemu z naszych klientów szacunku i uwagi, na jakie zasługuje, dlatego dokładnie ocenimy Twoją indywidualną sytuację, przeprowadzimy Cię przez opcje imigracji zarobkowej i nie pozostawimy kamienia na kamieniu w dążeniu do Twoich celów.

Możemy pomóc z wizami imigracyjnymi i nieimigracyjnymi

Nasz prawnik imigracyjny na Manhattanie może pomóc w uzyskaniu następujących wiz nieimigracyjnych:

 • wizy H-1B – dla wysoko wykształconych i/lub wykwalifikowanych pracowników na specjalistycznych stanowiskach
 • wizy L – dla wewnątrzfirmowych transferów kadry kierowniczej, menedżerów i wykwalifikowanych pracowników w międzynarodowych firmach
 • wizy O – dla pracowników o wyjątkowych zdolnościach lub osiągnięciach
 • wizy P – dla profesjonalnych artystów, artystów, sportowców i trenerów
 • Wizy E – dla handlowców i inwestorów traktatowych.

Skontaktuj się z nami online lub zadzwoń pod numer (212) 227-8020, aby skonsultować się z prawnikiem ds. wiz pracowniczych w John Nicelli & Associates. Obsługujemy klientów na Manhattanie i w całym Nowym Jorku.

Uzyskanie zielonej karty poprzez imigrację opartą na zatrudnieniu

Możliwe jest uzyskanie zielonej karty, która zapewnia legalny pobyt stały, za pośrednictwem pracownika sponsorującego. Stany Zjednoczone przyznają jednak ograniczoną liczbę zielonych kart opartych na zatrudnieniu rocznie, co sprawia, że proces ten jest niezwykle konkurencyjny. United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) określa przydział wiz pracowniczych dla imigrantów za pomocą malejącej, preferencyjnej skali. Zrozumienie, jak działa ten system i jak najlepiej go wykorzystać, może stanowić różnicę między uzyskaniem a nieuzyskaniem zielonej karty.

USCIS przyznaje wizy pracownicze dla imigrantów w następujących 5 kategoriach preferencyjnych:

 • EB-1: Pracownicy priorytetowi, w tym osoby o “nadzwyczajnych zdolnościach”. Pierwsza kategoria preferencji skierowana jest do osób, które mogą wykazać się “nadzwyczajnymi” zdolnościami w swojej dziedzinie. Osoby kwalifikujące się do “nadzwyczajnych” warunków nie potrzebują pracodawcy sponsorującego. Wizy EB-1 mogą być również przyznawane dyrektorom lub menedżerom, którzy chcą przenieść się do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem międzynarodowej korporacji. Początkowo dla tej kategorii zarezerwowano 40 000 wiz, a nadwyżka kandydatów jest traktowana priorytetowo w przypadku braków w innych kategoriach.
 • EB-2: Specjaliści z zaawansowanym wykształceniem. Pracownicy z tytułem magistra, doktora prawa, stopniem medycznym lub podobnie zaawansowanym zagranicznym stopniem naukowym mogą kwalifikować się do tej drugiej kategorii preferencji. Będą oni musieli być sponsorowani przez pracodawcę na stanowisko, które wymaga umiejętności związanych z zaawansowanym stopniem naukowym. Kandydaci z tytułem licencjata mogą czasami również kwalifikować się do tej kategorii, jeśli posiadają 5-letnie doświadczenie w danym zawodzie. Dla tej kategorii zarezerwowano 40 000 wiz.

EB-3: Specjaliści, pracownicy wykwalifikowani i pracownicy niewykwalifikowani. Trzecia kategoria preferencji obejmuje pracowników z dyplomem licencjata (i bez 5-letniego doświadczenia), pracowników bez dyplomu, ale z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym lub tych, którzy są w stanie obsadzić pełnoetatową, “niewykwalifikowaną” pracę, która nie jest sezonowa ani tymczasowa. Niezależnie od tego, osoby ubiegające się o wizę EB-3 będą potrzebowały pracodawcy, który będzie je sponsorował. Dla tej kategorii zarezerwowano 40 000 wiz, z czego 10 000 przeznaczono specjalnie dla pracowników niewykwalifikowanych.

 • EB-4: Różne. Czwarta kategoria preferencji obejmuje kilka rodzajów “specjalnych” przypadków imigrantów. Mogą one obejmować długoletnich pracowników rządu USA, duchownych religijnych i emerytów niektórych organizacji międzynarodowych. Możemy doradzić Ci, czy kwalifikujesz się do podkategorii EB-4.
 • EB-5: Inwestorzy. Piąta i ostatnia kategoria preferencji wymaga inwestycji finansowej ze strony wnioskodawcy. Od 2020 r. wnioskodawca EB-5 musi zainwestować co najmniej 900 000 USD w biznes w Stanach Zjednoczonych, w którym odgrywa aktywną rolę. Dla tej kategorii przeznaczono 10 000 wiz, ale tylko ograniczona liczba może zostać przyznana wnioskodawcom z danego kraju. W ostatnich latach wnioskodawcy z Chin, Wietnamu i Indii przekroczyli próg dla poszczególnych krajów i spowodowali konieczność utworzenia listy oczekujących.

Popyt na zielone karty oparte na zatrudnieniu jest prawie zawsze bardzo wysoki, co oznacza, że umieszczenie w systemie kategorii preferencyjnych może mieć kluczowe znaczenie dla otrzymania wizy. Nasz adwokat ds. imigracji zarobkowej na Manhattanie rozumie, jak najlepiej pozycjonować aplikacje, aby zapewnić naszym klientom optymalne szanse na sukces.

Formularz I-140 – składanie petycji i odwołania

Jeśli starasz się o zieloną kartę poprzez imigrację opartą na zatrudnieniu, będziesz musiał współpracować ze swoim pracodawcą sponsorującym, gdy przedłoży on formularz I-140 do USCIS. Formularz I-140, czyli petycja imigracyjna dla pracownika-cudzoziemca, ma na celu zezwolenie na stałą pracę w Stanach Zjednoczonych, po czym można ubiegać się o zieloną kartę.

Jeśli USCIS odrzuci Twój formularz I-140, często masz inne opcje. W takich sytuacjach USCIS dołączy wyjaśnienie, dlaczego petycja została odrzucona. Istotny dokument uzupełniający mógł zostać pominięty lub część formularza została wypełniona nieprawidłowo. W takich sytuacjach, które można łatwo naprawić, możesz współpracować z pracodawcą sponsorującym, aby po prostu złożyć petycję po raz drugi. Będziesz musiał ponownie złożyć cały wniosek wraz z wszelkimi poprawkami lub dodatkową dokumentacją i w określonym terminie. rozstrzygnięty.

Ty i Twój pracownik sponsorujący macie również możliwość odwołania się od decyzji odmownej, choć nie zawsze jest to najskuteczniejszy sposób postępowania. Aby złożyć formalne odwołanie, należy złożyć formularz I-290B w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji odmownej (lub 33 dni, jeśli decyzja została dostarczona pocztą).

Wniesienie odwołania jest zazwyczaj skuteczną opcją tylko wtedy, gdy przyczyny odrzucenia formularza I-140 wykraczają poza zwykłe błędy. Jeśli na przykład USCIS nie jest przekonany, że pracodawca oferuje dominującą płacę, mimo że wynagrodzenie jest empirycznie konkurencyjne, odwołanie może być jedyną opcją. Niestety, rozpatrzenie odwołania może zająć wiele miesięcy, co może być nie do pogodzenia z pilnymi potrzebami pracodawcy. Niektórzy pracodawcy sponsorujący zdecydują się zatem po prostu ponownie złożyć wniosek z potwierdzonymi dowodami, zamiast czekać na rozpatrzenie odwołania.

Sponsorowanie poza granicami Stanów Zjednoczonych

Jeśli masz ważną ofertę pracy od pracodawcy w Stanach Zjednoczonych i posiadasz kwalifikujące się wykształcenie i/lub doświadczenie, możesz być sponsorowany, aby przyjechać do Stanów Zjednoczonych bez konieczności wcześniejszej pracy dla pracodawcy. Pracodawca może zaoferować pracę i zakończyć cały proces z naszym biurem. Po otrzymaniu wizy imigracyjnej można wjechać do Stanów Zjednoczonych z prawem stałego pobytu i rozpocząć pracę dla pracodawcy.

Możemy być Twoim przewodnikiem po imigracji zarobkowej

Droga do życia i pracy w Stanach Zjednoczonych na stałe może być przytłaczająca i zagmatwana, zwłaszcza jeśli pracodawca jest skłonny Cię sponsorować, ale nie jest zaznajomiony z procesem ułatwiania uzyskania wizy pracowniczej. Nasz adwokat założyciel w John Nicelli & Associates pomógł przetworzyć tysiące certyfikatów pracy, które doprowadziły wielu klientów do uzyskania stałego pobytu. Mamy duże doświadczenie w komunikacji z pracodawcami i USCIS, aby zminimalizować komplikacje i wykonać wszystkie niezbędne kroki tak dokładnie i skutecznie, jak to możliwe. Nasz zespół rozumie, jak ważny jest pomyślny wynik, dlatego każdej sprawie poświęcamy indywidualną uwagę i szacunek, na jaki zasługuje.

Uzyskaj potrzebną pomoc prawną w zakresie imigracji opartej na zatrudnieniu, dzwoniąc lub kontaktując się z nami online.

Masz zapytanie?

Contact Form PL