Zniesienie zakazu wstępu

Co to jest niedopuszczalność?

Jeśli zostaniesz uznany za “niedopuszczalnego” do Stanów Zjednoczonych, nie będziesz mógł wjechać, mieszkać ani pracować w tym kraju. Dyskwalifikuje to możliwość legalnej imigracji. Osoba może zostać uznana za niedopuszczalną na podstawie wcześniejszej historii imigracyjnej, historii kryminalnej, obciążeń publicznych i innych.

Orzeczenie o niedopuszczalności może być wstrząsające dla tych, którzy próbują połączyć się z rodziną, rozwinąć swoją karierę lub wykorzystać obietnicę amerykańskiego snu. Orzeczenie o niedopuszczalności nie musi oznaczać, że nie możesz mieszkać ani pracować w Stanach Zjednoczonych. Uchylenia istnieją specjalnie po to, aby sprostać tym wyzwaniom i zezwolić na legalną imigrację, w tym legalny stały pobyt i obywatelstwo.

Nasz prawnik ds. zwolnień imigracyjnych na Manhattanie w John Nicelli & Associates ma ponad 30-letnie doświadczenie prawne i jest przygotowany, aby pomóc Ci w znalezieniu drogi naprzód. Nasz zespół może ocenić, dlaczego zostałeś uznany za niedopuszczalnego, a także inne fakty związane z Twoją sprawą, zanim doradzi, czy zniesienie niedopuszczalności może Ci pomóc.

Dlaczego zostałem uznany za osobę niedopuszczalną?

Osoba może zostać uznana za niedopuszczalną z kilku możliwych powodów. Każda kategoria niedopuszczalności ma swoją wagę, a niektóre z nich są łatwiejsze do przezwyciężenia niż inne. Niektórych rodzajów niedopuszczalności nie można zazwyczaj przezwyciężyć poprzez zrzeczenie się. Nasz zespół nigdy nie wprowadzi Cię w błąd co do prawdopodobieństwa sukcesu i będzie szczery, jeśli nie sądzimy, że możemy pomóc.

Rodzaje niedopuszczalności obejmują:

 • Kumulacja bezprawnej obecności. Kiedy osoba niebędąca imigrantem przebywa w Stanach Zjednoczonych bez ważnej wizy, zaczyna gromadzić tak zwaną “nielegalną obecność”. Zbyt duża kumulacja powoduje niedopuszczalność. Istnieją zwolnienia ułatwiające legalną imigrację w zależności od rodzaju niedopuszczalności.
 • Historia kryminalna. Posiadanie poważnej przeszłości kryminalnej może sprawić, że dana osoba stanie się niedopuszczalna. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku przestępstw z użyciem przemocy, przestępstw “moralnie haniebnych”, przestępstw związanych z substancjami kontrolowanymi lub przestępstw związanych z komercjalizacją. Jeśli przyznano Ci immunitet w związku z przestępstwem, jednym z warunków może być niedopuszczalność. Nawet dwa wyroki skazujące za drobne przestępstwa mogą spowodować niedopuszczalność. Istnieją zwolnienia, aby pomóc osobom z historią kryminalną przezwyciężyć niedopuszczalność w niektórych sytuacjach.
 • Oszustwo imigracyjne. Każdy akt wprowadzenia w błąd w sprawie imigracyjnej może spowodować niedopuszczalność, szczególnie w przypadkach, gdy dokumenty lub wnioski złożone w United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) zostały uznane za fałszywe. Istnieją jednak sposoby na przezwyciężenie niedopuszczalności na tych podstawach.
 • Historia deportacji. Jeśli kiedykolwiek zostałeś usunięty z kraju w drodze deportacji, automatycznie stajesz się niedopuszczalny przez określony czas. Możesz ubiegać się o pozwolenie na ponowne ubieganie się o nową wizę pomimo tych zakazów.
 • Względy bezpieczeństwa. Jeśli rząd USA podejrzewa Cię o szpiegostwo, terroryzm, przynależność do nazizmu lub innych organizacji totalitarnych lub w inny sposób stanowisz zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju, możesz zostać uznany za osobę niedopuszczalną. Może to również dotyczyć osób powiązanych z grupami terrorystycznymi lub totalitarnymi. W większości przypadków nie będziesz w stanie obejść niedopuszczalności ze względów bezpieczeństwa.
 • Obawy związane z obciążeniami publicznymi. W ciągu ostatnich kilku lat USCIS podniósł próg wymagany do udowodnienia, że imigrant kwalifikujący się w inny sposób nie stanie się “obciążeniem publicznym” lub kimś, kto z większym prawdopodobieństwem stanie się zależny od programów świadczeń rządowych. Dochód gospodarstwa domowego imigranta nie tylko musi spełniać lub przekraczać 125% federalnego poziomu ubóstwa, ale także nie może on korzystać (lub oczekuje się, że będzie korzystać) z jednego z kilku programów świadczeń przez ponad 12 miesięcy w okresie 36 miesięcy. Niedopuszczalność opłat publicznych może być ogólnie trudna do pokonania, ponieważ jest częścią nowszego zestawu zasad mających na celu ograniczenie imigracji.
 • Niestawianie się na przesłuchaniach imigracyjnych. Jeśli otrzymasz zawiadomienie o stawieniu się lub zostaniesz w inny sposób wezwany przez sąd imigracyjny, masz obowiązek stawić się na zaplanowanej rozprawie. Stawiennictwo na wszystkich rozprawach imigracyjnych ma kluczowe znaczenie.
 • Kwestie zdrowotne. USCIS może czasami orzec, że osoby z niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi lub innymi schorzeniami powodującymi istotne negatywne skutki mogą być niedopuszczalne z troski o dobro kraju. Szanse na przezwyciężenie tych sytuacji zależą od konkretnego stanu zdrowia i często muszą być oceniane indywidualnie dla każdego przypadku.

USCIS może również orzec o niedopuszczalności z innych powodów. Może to obejmować między innymi nadużywanie wiz studenckich, handel dziećmi w celach seksualnych oraz osoby nielegalnie wjeżdżające do kraju. Jeśli powód niedopuszczalności nie został wymieniony powyżej, możemy ocenić okoliczności Twojej sprawy i doradzić, czy zwolnienie z niedopuszczalności może Ci pomóc.

Ważne jest, aby powtórzyć, że zrzeczenie się niedopuszczalności nie będzie działać dla wszystkich. Nasz adwokat ds. zrzeczenia się praw imigracyjnych na Manhattanie zawsze będzie realistycznie podchodził do kwestii produktywnych opcji prawnych i nigdy nie będzie sugerował strategii, które prawdopodobnie nie przyniosą pozytywnych rezultatów.

Zadzwoń pod numer (212) 227-8020 lub skontaktuj się z nami online, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wykorzystać uchylenie niedopuszczalności, aby pomóc Ci w poszukiwaniu legalnych rozwiązań imigracyjnych. Oferujemy usługi w języku angielskim, hiszpańskim, polskim i portugalskim.

Zwolnienia za nielegalny pobyt

Bardzo łatwo jest zacząć naliczać nielegalną obecność, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Zaczniesz naliczać nielegalną obecność za każdy dzień spędzony w Stanach Zjednoczonych bez ważnej wizy. Jest to powszechne w sytuacjach, w których wjechałeś do kraju zgodnie z prawem na podstawie wizy tymczasowej, ale nie odnowiłeś lub nie zmieniłeś swojego statusu. Kumulacja nielegalnej obecności rozpoczyna się dzień po wygaśnięciu wizy, dlatego ważne jest, aby być odpowiedzialnym za terminowe składanie dokumentów imigracyjnych.

Jeśli uzyskasz zbyt dużo czasu nielegalnej obecności, otrzymasz tymczasowy zakaz ponownego wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Mówiąc bardziej formalnie, zostaniesz uznany za niedopuszczalnego ze względu na bezprawną obecność, jeśli zgromadzisz od 180 dni do 1 roku (365 dni) bezprawnej obecności, będziesz niedopuszczalny przez 3 lata. Jeśli zgromadzisz więcej niż 1 rok, będziesz niedopuszczalny przez 10 lat.

Zasady te mogą tworzyć sprzeczne scenariusze, w których imigrant, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych bez statusu, próbuje legalnie imigrować. W wielu przypadkach, zwłaszcza w przypadku imigracji rodzinnej, cudzoziemiec będzie musiał opuścić Stany Zjednoczone, aby zakończyć proces, a następnie powrócić, aby otrzymać zieloną kartę.

Podstawy dopuszczalności nielegalnego pobytu mogą zostać zniesione poprzez złożenie formularza I- 601A lub I-601. W zależności od konkretnej sytuacji ustalimy, które zwolnienie jest odpowiednie w danej sytuacji. Podstawy dopuszczalności nielegalnego pobytu mogą zostać zniesione poprzez złożenie formularza I- 601A lub I-601. W zależności od konkretnej sytuacji ustalimy, które zwolnienie jest odpowiednie dla danej sytuacji.

Zwolnienia za oszustwa imigracyjne

Jeśli kiedykolwiek złożyłeś fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenie urzędnikowi imigracyjnemu lub urzędnikowi konsularnemu, możesz zostać oskarżony o wprowadzenie w błąd. To samo dotyczy przedłożenia fałszywych lub wprowadzających w błąd dokumentów.

Odstąpienie od historii deportacji

Jeśli kiedykolwiek zostałeś deportowany, masz zakaz ponownego wjazdu do kraju przez co najmniej 5 lat. Dokładny czas wzrasta dramatycznie w zależności od charakteru przestępstw, które doprowadziły do deportacji, a niedopuszczalność może być nawet trwała w przypadku brutalnych wyroków skazujących.

Wiele osób kwalifikuje się do złożenia formularza I-212, wniosku o ponowne ubieganie się o przyjęcie do Stanów Zjednoczonych. Zwolnienie to może zostać przyznane, jeśli w innym przypadku kwalifikujesz się do otrzymania wizy, a deportacja/usuwalność jest jedynym czynnikiem uniemożliwiającym ci to. Należy pamiętać, że pomyślne otrzymanie tego zwolnienia nie przywraca żadnego wcześniejszego statusu wizowego. Daje jedynie możliwość ponownego ubiegania się o legalną imigrację.

USCIS zazwyczaj bierze pod uwagę następujące czynniki przy podejmowaniu decyzji dotyczących formularza I-212:

 • Ekstremalne trudności dla członków najbliższej rodziny (którzy są obywatelami USA lub legalnymi stałymi rezydentami) w przypadku dalszej odmowy wjazdu do kraju.
 • Twój poziom resocjalizacji, jeśli zostałeś deportowany z pewnych powodów kryminalnych
 • Twój charakter moralny
 • Jakikolwiek wcześniejszy czas spędzony w Stanach Zjednoczonych, legalnie lub nielegalnie
 • Wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych związane z wjazdem.

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci przezwyciężyć niedopuszczalność, dzwoniąc pod numer (212) 227-8020 lub kontaktując się z nami online.

Pomożemy Ci zbadać możliwości uchylenia niedopuszczalności

Dowiedzenie się, że jesteś niedopuszczalny, może być końcem drogi, ale nie musi tak być. W John Nicelli & Associates jesteśmy zobowiązani do traktowania każdej sprawy z szacunkiem i uczciwością, na jakie zasługuje. Bez względu na Twoją sytuację, możemy przeanalizować okoliczności związane z niedopuszczalnością i ustalić, czy możesz kwalifikować się do zwolnienia. Nasz prawnik zajmujący się zwolnieniami imigracyjnymi na Manhattanie użyje wszelkich dostępnych narzędzi, aby o Ciebie walczyć.

Masz zapytanie?

Contact Form PL