Polityka Prywatności

Nasza kancelaria uznaje i szanuje prywatność użytkowników. Chcemy, abyś jak najlepiej korzystał z tej strony internetowej i czuł się pewnie, gdy to robisz. Poniżej ujawniono praktyki gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji dla tej domeny. Niniejsza polityka nie dotyczy informacji uzyskanych offline.

Można też skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem podanym na tej stronie.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

Gdy użytkownik odwiedza publiczny obszar tej witryny, pozostaje anonimowy. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z formularzy, czatów i łączy e-mail za pośrednictwem strony internetowej lub kontaktuje się z nami telefonicznie w celu komunikowania się z nami lub kimkolwiek z nami powiązanym i przekazuje nam informacje umożliwiające identyfikację osoby, użytkownik nie pozostaje anonimowy. Ponieważ nie jest możliwe przewidzenie każdego możliwego kontekstu, w którym takie informacje mogą zostać nam przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie możemy zagwarantować, że dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pozostaną prywatne.

Ta strona używa plików “cookies”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera odwiedzającego, które pozwalają nam i/lub gospodarzowi tej witryny internetowej rejestrować, ile razy użytkownik lub komputery w sieci komputerów użytkownika odwiedzały witrynę internetową, ile razy uzyskano dostęp do różnych stron witryny internetowej oraz śledzić preferencje użytkownika dotyczące dostosowywania strony głównej. Użytkownik może wyłączyć otrzymywanie plików cookie za pomocą funkcji przeglądarki internetowej, które wyłączają lub wyłączają pliki cookie. Nie używamy plików cookie do pobierania informacji, które nie są związane z wizytą lub interakcją użytkownika z tą witryną internetową.

Gromadzimy adres protokołu internetowego (IP) użytkownika. Adres IP to numer przypisany do komputera użytkownika podczas korzystania z Internetu. Gromadzone przez nas dane dotyczące adresu IP nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika i są wykorzystywane do administrowania naszą witryną, określania liczby różnych osób odwiedzających witrynę oraz gromadzenia danych demograficznych. Jednakże, gdy użytkownik przesyła informacje za pośrednictwem tej witryny, informacje te stają się możliwe do zidentyfikowania i są przechowywane w rejestrze jako pochodzące z adresu IP użytkownika. Informacje te mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika podczas kolejnych wizyt na tej stronie oraz na innych stronach z nią powiązanych, a także do spersonalizowania doświadczeń użytkownika.

Dane nieosobowe gromadzone przez tę witrynę internetową są dostępne dla niektórych pracowników firmy, a także dla niektórych zewnętrznych projektantów witryn internetowych i pracowników zaangażowanych w zewnętrzną usługę hostującą witrynę internetową. Używamy wszystkich danych nieosobowych, które zbieramy wewnętrznie i wspólnie z naszym projektantem strony internetowej i hostem w celu ulepszenia strony internetowej. Informacje te są wykorzystywane na przykład do oceny, które części witryny internetowej są bardziej popularne niż inne, do określenia, skąd pochodzą odwiedzający witrynę oraz do określenia, ile razy i jak często poszczególne strony witryny były odwiedzane. Możemy wykorzystywać te dane do przygotowywania raportów dotyczących aktywności w witrynie internetowej w ramach procesu utrzymywania i ulepszania witryny.

JAKIE KROKI PODEJMUJEMY W CELU OCHRONY PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW?

W zakresie dozwolonym przez prawo nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani w inny sposób ujawniać żadnych informacji zebranych online bez wyraźnej zgody użytkownika.

JAKIE SĄ POLITYKI PRYWATNOŚCI WITRYN, DO KTÓRYCH ODSYŁA NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA?

Udostępniamy łącza do stron internetowych osób trzecich, których nie kontrolujemy. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności opublikowanymi na tych stronach internetowych osób trzecich przy pierwszej wizycie na takich stronach. Nie przyjmujemy na siebie żadnego zobowiązania do sprawdzenia lub zapewnienia egzekwowania lub zgodności z polityką prywatności jakiejkolwiek witryny internetowej, do której łącza zamieszczamy.

CO Z PRYWATNOŚCIĄ DZIECI?

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

CZY PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH?

Niezależnie od lokalizacji użytkownika, witryna gromadzi informacje, przetwarza je i przechowuje w bazach danych zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.

CZY MOŻEMY ZMIENIĆ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

Ze względu na szybko rozwijające się technologie internetowe możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej. Dlatego zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej Polityki prywatności.

CO ZROBIĆ, JEŚLI MAM PYTANIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Nasza firma z zadowoleniem przyjmuje pytania i komentarze dotyczące tej strony internetowej i niniejszej polityki. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z nami pod numerem podanym na tej stronie.

Masz zapytanie?

Contact Form PL