Specjalne wizy pracownicze H-1B

Pomoc wykwalifikowanym specjalistom z zagranicy w podjęciu pracy w Stanach Zjednoczonych

Wiza H-1B jest rodzajem wizy nieimigracyjnej przeznaczonej dla pracowników wykonujących “specjalne zawody”, co oznacza, że ich praca wymaga pewnego rodzaju specjalistycznej wiedzy lub umiejętności. Powszechnie stosowane w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w branżach technologicznych, wizy H-1B pozwalają pracodawcom na sprowadzenie do kraju wyspecjalizowanych, wysoko wykształconych talentów w celu obsadzenia ról, których w innym przypadku rynek nie byłby w stanie obsadzić.

Dla obcokrajowców pragnących rozwijać swoją karierę w Stanach Zjednoczonych, wizy H1-B stanowią potężną szansę. Kwalifikujący się beneficjenci H1-B mają nawet możliwość ubiegania się o zieloną kartę. Liczba wiz H1-B jest jednak corocznie ograniczana, co sprawia, że ubieganie się o nią jest konkurencyjne

W John Nicelli & Associates poświęcamy każdej sprawie uwagę i szacunek, na jaki zasługuje. Nasz doświadczony zespół pomagał wielu klientom z całego świata ubiegać się o wizy pracownicze przez ponad 3 dekady i ma duże doświadczenie w pracy nad procesem H-1B.

Kto kwalifikuje się do otrzymania wizy H1-B?

Nie każdy rodzaj pracy kwalifikuje się do otrzymania wizy H1-B. Dziedzina musi mieć specjalistyczny charakter i wymagać znacznego poziomu wykształcenia lub praktycznej wiedzy, aby się kwalifikować.

Dziedziny, które historycznie kwalifikowały się do wiz H1-B obejmują:

 • Programowanie komputerowe
 • Rozwój oprogramowania
 • prawo
 • matematyka
 • Architektura
 • Inżynieria
 • Dziennikarstwo
 • Sztuka
 • Edukacja
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Badania medyczne i inne badania naukowe

Wizy H1-B niekoniecznie muszą być przyznawane wyłącznie w dziedzinach wymienionych powyżej, ale nigdy nie należy zakładać, że dana dziedzina lub stanowisko się do nich kwalifikuje. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do kwalifikowalności stanowiska, należy skontaktować się z naszym biurem.

Sam fakt, że dana praca należy do kategorii jednej z powyższych branż, nie oznacza, że jest ona odpowiednia dla wizy H1-B. Konkretne stanowisko musi wymagać specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, co zazwyczaj mierzy się poziomem wymaganego wykształcenia lub szkolenia.

Aby kwalifikować się do wizy H1-B, wyspecjalizowane stanowisko wymaga od kandydata jednego z poniższych:

 • Stopień licencjata (lub wyższy) z akredytowanej instytucji akademickiej w Stanach Zjednoczonych w dziedzinie specjalistycznego zawodu
 • Zagraniczny dyplom równoważny z tytułem licencjata (lub wyższym) w dziedzinie specjalistycznego zawodu.
 • “Równoważne” specjalistyczne doświadczenie, które zazwyczaj przekłada się na 3 lata doświadczenia zawodowego na każdy rok, który w przeciwnym razie zostałby poświęcony na uzyskanie tytułu licencjata (łącznie 12 lat).

Wreszcie, pracodawca oferujący dane stanowisko musi zgodzić się na zaoferowanie kandydatowi H1-B dominującej lub równoważnej płacy. Oznacza to, że pracodawca musi zapłacić obcokrajowcowi wynagrodzenie porównywalne z tym, jakie osoba o podobnych kwalifikacjach otrzymałaby w Stanach Zjednoczonych.

Wymóg dominującej płacy ma na celu uniemożliwienie pracodawcom zatrudniania międzynarodowych pracowników za mniej niż wydaliby na amerykańskich kandydatów. Dlatego też jest on traktowany bardzo poważnie przez rząd i może być źródłem odrzucania wniosków.

Co dzieje się po zatwierdzeniu wizy H-1B?

Po zatwierdzeniu wizy H-1B należy

 • Umówić się na rozmowę w sprawie stemplowania wizy H-1B.
 • Zrobić zdjęcie do wizy.
 • Wypełnić formularz DS-160.
 • Zaplanować wizytę w Offsite Facilitation Center w celu pobrania danych biometrycznych.
 • Weź udział w rozmowie stemplującej wizę H-1B.

USCIS prześle powiadomienie o zatwierdzeniu bezpośrednio do pracodawcy lub jego prawnika ds. imigracji pracowniczej. Powinien on również dostarczyć papierową kopię zatwierdzenia. Po otrzymaniu powiadomienia o zatwierdzeniu zaleca się zaplanowanie rozmowy w sprawie stemplowania wizy H-1B w najbliższej ambasadzie lub konsulacie USA. Należy pamiętać, że istnieje prawdopodobieństwo, że urzędnik konsularny odmówi wydania stempla i zamiast tego wyda 221(g), czyli tymczasowe powiadomienie o odmowie. Oznacza to, że urzędnik będzie wymagał od Ciebie dodatkowych informacji przed wydaniem stempla wizowego. Ponieważ istnieje możliwość odmowy, należy jak najszybciej umówić się na rozmowę w celu uzyskania stempla wizowego, aby w razie potrzeby mieć czas na złożenie dodatkowych dokumentów.

Pomoc w uzyskaniu wizy H1-B

Skuteczne ubieganie się o wizę H1-B wymaga współpracy z potencjalnym pracodawcą. Może to być złożony, przytłaczający proces, więc skorzystanie z usług wykwalifikowanego prawnika może pomóc przyspieszyć ten proces i zwiększyć szanse na sukces.

Po pierwsze, musisz otrzymać i zaakceptować kwalifikującą się ofertę zatrudnienia od amerykańskiego pracodawcy. Nie możesz ubiegać się o wizę H1-B, jeśli tylko szukasz pracy. Musisz mieć już ofertę pracy. Musisz również spełniać wymagania dotyczące wykształcenia w momencie składania wniosku, a pracodawca będzie musiał zagwarantować dominujące wynagrodzenie.

Twój pracodawca będzie musiał sponsorować Twoją wizę H1-B, więc bardzo ważne jest, aby zrozumiał Twoją sytuację, zanim otrzymasz ofertę zatrudnienia. Nie należy zakładać, że pracodawca będzie przygotowany, chętny lub zdolny do sponsorowania. Z drugiej strony, wielu większych pracodawców jest zaznajomionych z wizami H1-B, zwłaszcza w specjalistycznych dziedzinach, i będą świadomi Twoich intencji.

Kolejnych kilka kroków zostanie podjętych głównie przez pracodawcę. Będzie on musiał złożyć formularz “Labor Condition Application” (LCA) w Departamencie Pracy Stanów Zjednoczonych. Dokument ten zawiera informacje na temat stanowiska, na które jesteś zatrudniony, jego lokalizacji i wynagrodzenia. Twój pracodawca potwierdzi również, że otrzymasz dominującą płacę, którą Departament Pracy może zakwestionować, jeśli uzna to za stosowne. Ty i Twój przedstawiciel prawny prawdopodobnie będziecie musieli współpracować z pracodawcą, aby upewnić się, że wszystkie informacje zawarte w LCA są dokładne.

Następnie pracodawca będzie musiał zarejestrować Cię w loterii wizowej H-1B. Jeśli zostaniesz wybrany losowo, pracodawca będzie musiał złożyć formularz I-129, petycję o pracownika nieimigracyjnego. Będzie on zawierał CV, dokumentację potwierdzającą poziom wykształcenia, umowę o pracę i list poparcia od pracodawcy. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi często kilka miesięcy. Jeśli stanowisko musi zostać obsadzone natychmiast, pracodawca może zapłacić za przyspieszenie przetwarzania petycji.

Wreszcie, po zatwierdzeniu petycji, będziesz musiał stawić się na rozmowę w konsulacie lub ambasadzie Stanów Zjednoczonych w celu przetworzenia wizy w swoim kraju, po czym otrzymasz pozwolenie na podróż do USA i rozpoczęcie pracy. Proces ten trwa zazwyczaj tylko kilka dni. Jeśli przebywasz już w Stanach Zjednoczonych i posiadasz legalny status w momencie składania wniosku o wizę H1-B, możesz również kwalifikować się do zmiany statusu bez konieczności opuszczania Stanów Zjednoczonych w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w amerykańskiej ambasadzie lub konsulacie za granicą.

Korzyści z wizy H1-B

Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany i otrzymasz wizę H1-B, będziesz upoważniony do podróży do Stanów Zjednoczonych i pracy na specjalistycznym stanowisku, na które zostałeś sponsorowany. Wiza H1-B jest ważna przez okres 3 lat, a proces jej odnowienia na kolejne 3 lata (w sumie 6 lat) jest dość prosty.

Ponieważ H1-B jest wizą “podwójnego zamiaru”, możesz wjechać do kraju przy założeniu, że możesz spróbować zostać na stałe. Innymi słowy, po wjeździe do kraju na podstawie wizy H1-B można ubiegać się o zieloną kartę, która zapewnia legalny pobyt stały. Wielu beneficjentów wizy H1-B korzysta z tej ścieżki, aby pozostać w kraju po zakończeniu okresu ważności wizy pracowniczej.

Posiadacz wizy H1-B może również potencjalnie sprowadzić do kraju współmałżonka i niezamężne dzieci poniżej 21 roku życia w ramach nieimigracyjnej klasyfikacji H-4. Mogą oni również ubiegać się o zezwolenie na zatrudnienie.

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza online lub zadzwoń po konsultację!

Masz zapytanie?

Contact Form PL