Anulowanie wydalenia

Wnioskodawca zgłosił się do pana Johna A. Nicelli Esq., ponieważ jego pracodawca obiecał sponsorować go jako pracownika obróbki żelaza. Po rozmowie z pracodawcą zapewnił mnie, że chce pomóc swojemu pracownikowi i że ma więcej niż wystarczający dochód, aby zapłacić oferowane wynagrodzenie. Opierając się na oświadczeniu pracodawcy, złożyliśmy wniosek o certyfikację pracy w Departamencie Pracy stanu Nowy Jork. Złożony wniosek został zatwierdzony. W rezultacie poprosiliśmy pracodawcę o jego zeznania podatkowe w celu złożenia petycji o wizę imigracyjną. Niestety, odmówił on współpracy, a kiedy pan Nicelli przypomniał mu o jego wcześniejszych oświadczeniach dotyczących zdolności do wypłaty wynagrodzenia, stwierdził, że nie chce przedstawić swoich zeznań podatkowych i naprawdę nie obchodzi go, czy wniosek o wizę imigracyjną zostanie odrzucony. Następnie złożyliśmy wniosek o wizę imigracyjną w oparciu o dostarczone informacje finansowe. Jednak ze względu na brak współpracy ze strony pracodawcy, mój klient został objęty procedurą wydalenia. Kiedy stanął przed sędzią imigracyjnym, złożyliśmy wniosek o anulowanie deportacji w oparciu o skrajne i niezwykłe trudności, jakie mogłyby wyniknąć dla jego matki, która była legalnym stałym rezydentem USA. Po złożeniu czterystu jedenastu (411) stron dokumentów na poparcie wniosku o anulowanie deportacji, sędzia imigracyjny przychylił się do wniosku o anulowanie deportacji, a pełnomocnik rządu nie złożył apelacji. W rezultacie mój klient, obywatel Ekwadoru, jest teraz stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych. (styczeń 2011)