Certyfikat obywatelstwa

W innym niedawnym przypadku John Nicelli złożył wniosek N-600 dla klienta w celu uzyskania zaświadczenia o obywatelstwie. Wnioskodawca, który był skazany za przestępstwo, został wcześniej uznany przez sędziego imigracyjnego za obywatela USA. W chwili narodzin jego ojciec był obywatelem USA, w wyniku czego został on uznany za obywatela USA. W rezultacie wszczęte wcześniej postępowanie deportacyjne zostało zakończone. Po przesłuchaniu w okręgu nowojorskim wniosek został odrzucony. Władze imigracyjne stwierdziły, że dana osoba nie jest obywatelem USA, mimo że sędzia imigracyjny uznał, że nim jest. Po otrzymaniu tej skandalicznej i niewłaściwej decyzji, pan Nicelli złożył odwołanie do Urzędu Odwołań Administracyjnych Stanów Zjednoczonych. W ciągu trzech miesięcy od złożenia odwołania decyzja została uchylona. Mimo to Urząd Okręgowy w Nowym Jorku nie wyznaczył terminu wydania zaświadczenia o obywatelstwie. W rezultacie złożono szereg zapytań, eskalując każde zapytanie do wyższego organu. Kiedy dyrektor okręgu NY został poinformowany o zaistniałej sytuacji i zdał sobie sprawę z niewłaściwego postępowania personelu biura, osoba ta została umówiona na spotkanie i wydano jej zaświadczenie o obywatelstwie.