Naturalizacja

W 2008 roku klient złożył wniosek o naturalizację bez pomocy adwokata. W styczniu 2009 roku przeprowadzono z nim rozmowę dotyczącą jego wniosku o naturalizację. Podczas rozmowy poinformował egzaminatora, że w 1967 roku został aresztowany za drobne przestępstwo, które zostało oddalone. Egzaminator poprosił o zaświadczenie z sądu, aby sprawdzić, czy zarzut został oddalony. Kiedy cudzoziemiec udał się do sądu, został poinformowany, że nie ma skomputeryzowanego rejestru aresztowań, które miały miejsce ponad czterdzieści (40) lat temu. Kiedy nie był w stanie przedstawić żadnego zapisu dotyczącego jego aresztowania, jego wniosek o naturalizację został odrzucony. Poinformowano go, że nie kwalifikuje się do naturalizacji. Cudzoziemiec skorzystał z usług pana Johna Nicelli, aby rozwiązać ten problem. Po zatrudnieniu natychmiast złożyłem odwołanie. Podczas przesłuchania w sprawie apelacji dostarczyłem raport F.B.I. dotyczący odcisków palców, certyfikat dobrego zachowania N.Y.C. oraz weryfikację, że cudzoziemiec nigdy nie był osadzony w systemie więziennictwa N.Y.S.. Ponadto dostarczyłem inne informacje potwierdzające, że wnioskodawca nie miał żadnych nierozstrzygniętych aresztowań karnych. Po dodatkowym sprawdzeniu przeszłości przez U.S.C.I.S., w końcu zgodzili się, że spełniliśmy nasz ciężar dowodu i że mój klient kwalifikuje się do zostania obywatelem USA. W lutym 2010 r. wziął on udział w ceremonii przysięgi naturalizacyjnej w Sądzie Federalnym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Wschodniego w Brooklynie w Nowym Jorku i został obywatelem USA.