Osoba stała się obywatelem USA

W 2004 r. obywatel Meksyku był sponsorowany przez swojego pracodawcę jako mechanik serwisowy. Przed zakończeniem procesu wizowego firma została sprzedana. Na szczęście pan Nicelli był w stanie przekonać nowego pracodawcę do kontynuowania sponsorowania pracownika. Ostatecznie mężczyzna złożył wniosek o zmianę statusu i został stałym rezydentem. Po około sześciu latach oczekiwania złożył wniosek o obywatelstwo. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zapytano go, czy był wcześniej żonaty, a on odpowiedział, że nigdy. Egzaminator powiedział mu, że uważa, że kłamie i odrzucił jego wniosek. Po otrzymaniu powiadomienia o odrzuceniu wniosku, osoba ta wróciła do pana Nicelli i poprosiła go o pomoc. Złożono nowy wniosek, a stały rezydent został przesłuchany w New Jersey. Pan Nicelli uczestniczył w rozmowie i doradził egzaminatorowi, że dana osoba nigdy nie była w związku małżeńskim i nigdy nie wprowadziła w błąd amerykańskich władz imigracyjnych. Egzaminator przedstawił następnie kopię aktu małżeństwa, który znajdował się w aktach, potwierdzając, że dana osoba była w związku małżeńskim. Pan Nicelli wyjaśnił następnie, że akt małżeństwa był fałszywy i został złożony przez oszusta, u którego dana osoba szukała pomocy wiele lat temu w celu uzyskania legalnego statusu. Po zapłaceniu oszustowi około tysiąca dolarów ($1000.00), złożył on wniosek o zmianę statusu w imieniu obywatela Meksyku bez jego wiedzy. W tym czasie mój klient nie mówił po angielsku i nie był zaznajomiony z amerykańskimi przepisami imigracyjnymi. Dokument został zmieniony przez oszusta i umieszczono na nim nazwisko obywatela Meksyku. Pan Nicelli uzyskał następnie weryfikację z urzędu stanu cywilnego w Nowym Jorku, że nie istnieje żaden zapis dotyczący małżeństwa tej osoby w Nowym Jorku. Ponieważ osoba ta nigdy nie dopuściła się oszustwa, nie wiedziała o rejestracji małżeństwa i nigdy nie wprowadziła w błąd żadnego urzędnika państwowego, jej wniosek został zatwierdzony. Osoba ta jest teraz obywatelem Stanów Zjednoczonych.