Pracownik został pomyślnie zasponsorowany

Wniosek o wydanie świadectwa pracy został złożony w imieniu irlandzkiego imigranta, który był inżynierem budownictwa. Otrzymał on ofertę zatrudnienia od pracodawcy, którego praca obejmuje głównie prace przemysłowe związane z terroryzmem, w tym tunele i platformy metra. Pracodawca otrzymał trzydzieści cztery (34) CV kandydatów, którzy ubiegali się o pracę. Po szczegółowej analizie każdego CV i rozmowach z każdym kandydatem pracodawca zgodnie z prawem odrzucił każdego kandydata. Po przeanalizowaniu przez pana Nicelli powodów odrzucenia, odpowiedź na rekrutację została wysłana do Departamentu Pracy stanu Nowy Jork i sprawa została zatwierdzona. Pracownik, który uzyskał wizę H, aby pracować dla pracodawcy, został pomyślnie zasponsorowany i stał się legalnym stałym rezydentem, a ostatecznie stał się obywatelem USA.