Rezydencja w USA

Obywatel Włoch był sponsorowany przez swojego pracodawcę w celu uzyskania stałego pobytu. Pomimo szeregu kwestii dotyczących pracodawcy, amerykański departament pracy zatwierdził wniosek o certyfikację pracy. Po zatwierdzeniu wniosku o pozwolenie na pracę, petycja o wizę imigracyjną I-140 została złożona i zatwierdzona przez biuro U.S. Citizenship and Immigration Services w Mesquite w Teksasie. Następnie wnioskodawca wraz z żoną złożył wniosek o zmianę statusu. Po wzięciu udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w Nowym Jorku ich sprawy zostały pozostawione w oczekiwaniu na dostępność wizy. Kilka miesięcy później małżonka cudzoziemca otrzymała pocztą kartę cudzoziemca. Jednakże jej mąż, który był głównym wnioskodawcą, nie otrzymał swojej karty. Po dalszym dochodzeniu pan Nicelli dowiedział się, że karta cudzoziemca wysłana do żony była pomyłką. Po kilku rozmowach na temat zaistniałej sytuacji z inspektorem U.S.I.C.S. w Nowym Jorku, U.S.I.C.S. powiadomiło cudzoziemkę o zamiarze unieważnienia jej pobytu. Nigdy jednak nie poproszono jej o zwrot karty cudzoziemca. Po około dwóch latach oczekiwania mąż został ponownie umówiony na rozmowę kwalifikacyjną i przyznano mu prawo pobytu, po wyjaśnieniu sytuacji żony z egzaminatorem, poczyniono ustalenia, aby żona zwróciła nieprawidłowo wydaną kartę cudzoziemca, aby można było wydać nową na podstawie faktu, że jej mąż w końcu został rezydentem. Po zwróceniu karty cudzoziemca, żona mojego klienta została umówiona na wizytę biometryczną (pobranie odcisków palców). Po około miesiącu moja klientka udała się do okręgowego biura U.S.C.I.S., aby zapytać o swoją kartę cudzoziemca. Po stawieniu się w U.S.C.I.S. przedstawiciel powiedział klientowi, że zgodnie z zapisami komputerowymi jej pobyt nigdy nie został unieważniony i nie może zrozumieć, dlaczego musi zwrócić swoją kartę cudzoziemca. W rezultacie przedstawiciel podstemplował paszport mojej klientki i poinformował ją, że może podróżować poza USA. Moja klientka bez mojej wiedzy zakupiła bilety i udała się do Europy. Podczas jej nieobecności U.S.C.I.S. zadzwonił do mojego biura, aby sprowadzić moją klientkę w celu ostatecznego przetworzenia jej karty cudzoziemca. Po tym, jak nie udało mi się zlokalizować mojej klientki, dowiedziałem się, że jest w Europie. Moja klientka wróciła i została wpuszczona do Stanów Zjednoczonych jako stały rezydent na podstawie tymczasowej pieczęci w paszporcie, że jest stałym rezydentem. Po powrocie została umówiona na rozmowę kwalifikacyjną w biurze okręgowym U.S.C.I.S. w Nowym Jorku. Podczas rozmowy moja klientka i ja zostaliśmy poinformowani, że odmówiono jej prawa pobytu z powodu nieuczciwego uzyskania pieczątki stałego rezydenta w paszporcie. Natychmiast zaprotestowałem i przekonałem egzaminatora, aby nic nie robił, dopóki nie będę w stanie zwrócić uwagi dyrektora okręgowego na tę sytuację. After discussing the situation with the Deputy District Director I learned that it was the U.S.C.I.S. position to deny the application and have an immigration Judge make the final decision. With extensive correspondence and telephone conversations Mr. Nicelli was finally able to convince the authorities that the alien never committed a fraud, never misrepresented any facts and was always truthful in all of her representations at interviews with the immigration authorities. The errors were all made by the U.S.C.I.S. The U.S.C.I.S. never corrected their computers to reflect that the alien’s residence had been rescinded; As a result of skillful, professional, and persistent negotiations Mr. Nicelli was able to convince the U.S.C.I.S. to issue the alien her residence. My client is now very happy and is able to continue living a wonderful life as a lawful permanent resident.