Rezydencja warunkowa

John A. Nicelli reprezentował obywatelkę Polski, która była w związku małżeńskim z obywatelem USA i żyła w prawdziwym związku. Obywatelka Polski (kobieta) poznała swojego męża w Polsce i razem uczęszczali do szkoły średniej. Kilka lat później odnowili swój związek, a następnie pobrali się. Po ślubie małżonka (kobieta) uzyskała warunkowy pobyt w USA w trakcie trwania związku małżeńskiego. Jednakże małżonek będący obywatelem USA (mężczyzna) zaczął później nadużywać alkoholu, co doprowadziło do rozpadu związku. Na złość żonie złośliwy mąż skonfiskował i zniszczył wszystkie ich dokumenty, w tym wyciągi bankowe, rachunki, zdjęcia i wszelkie inne dokumenty dotyczące związku małżeńskiego. Pomimo tych problemów pan Nicelli reprezentował obywatelkę Polski, której wniosek o usunięcie pobytu warunkowego został zatwierdzony.