Uregulowanie statusu

Wiosną 2009 r. do pana Johna Nicelli, który był już żonaty z obywatelką USA, zgłosił się imigrant z Dominikany. Problem polegał na tym, że imigrant z Dominikany przebywał w USA od wielu lat i udał się na Dominikanę po nielegalnym pobycie w USA. Celem jego podróży na Dominikanę było sprowadzenie do USA syna, który miał wadę serca. Imigrant powrócił do Santo Domingo po latach nielegalnego pobytu w Stanach Zjednoczonych, złożył wniosek i uzyskał wizę turystyczną na wjazd do USA. Nigdy nie poinformował konsulatu, że przez ostatnie sześć lat przebywał w USA nielegalnie. Imigrant nie był uprawniony do ponownego wjazdu do Stanów Zjednoczonych z powodu swojej wcześniejszej nielegalnej obecności. Po dokonaniu oceny sytuacji John Nicelli przygotował zwolnienie z odpowiedzialności za oszustwo i nielegalną obecność w oparciu o ekstremalne trudności dla współmałżonka imigranta będącego obywatelem USA. Wkrótce po rozmowie wniosek o dostosowanie statusu został zatwierdzony, a złożone zwolnienie zostało przyznane.