Uregulowanie statusu

Latem 2008 r. polski imigrant wraz z dwudziestoletnim synem zgłosił się do Johna Nicellego. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją John Nicelli zdał sobie sprawę, że wniosek I-140 mógł zostać zatwierdzony. Po zatrzymaniu, John Nicelli złożył petycję, w której szczegółowo wyjaśnił, dlaczego pracodawca nadal jest w stanie wypłacać dominujące wynagrodzenie. W ciągu kilku miesięcy petycja została zatwierdzona, a wnioskodawca i jego rodzina mogli złożyć wniosek o dostosowanie statusu przed 21. urodzinami syna. W październiku 2009 roku wnioski o zmianę statusu zostały zatwierdzone i cała rodzina otrzymała prawo stałego pobytu. Poprzedni adwokat wnioskodawców nie zrozumiał podatków pracodawcy i nie wyjaśnił, dlaczego podjęta decyzja była niewłaściwa. Gdyby ta rodzina nie zgłosiła się do pana Johna A. Nicelli, kiedy to zrobiła, prawdopodobnie zostałaby objęta procedurą wydalenia. (Czerwiec, 2008)