Uregulowanie statusu

John Nicelli z powodzeniem rozpatrzył wiele wniosków o dostosowanie statusu, w których wnioskodawca będący obywatelem USA był o ponad (30) lat starszy od imigranta. Kiedy amerykańskie władze imigracyjne otrzymują taką sprawę, zazwyczaj zakładają, że małżeństwo może być oszustwem i często dokładnie badają wszelkie dowody oszustwa. Pomimo znacznych różnic wieku, każda sprawa wniesiona przez pana Johna Nicelli została zatwierdzona, ponieważ zawsze byliśmy w stanie wykazać ponad wszelką wątpliwość, że małżeństwo było prawdziwe i zgodne z prawem.