Uregulowanie statusu

Latem 2008 r. obywatel Meksyku zgłosił się do Johna A. Nicellego z odmową przyznania mu wizy imigracyjnej I-140. Po przeanalizowaniu zeznań podatkowych pracodawcy, pan John Nicelli zdał sobie sprawę, że pracodawca był jednoosobowym przedsiębiorcą i złożył swoje podatki w amerykańskim formularzu podatkowym Schedule C. Dochód netto pracodawcy w biznesie był nieco poniżej obowiązującej płacy. Jednak pracodawca miał bardzo znaczny dochód osobisty. Po zatrzymaniu pan John Nicelli złożył nową petycję. Po wyjaśnieniu i wykazaniu amerykańskim służbom imigracyjnym, że pracodawca miał wystarczający dochód, aby wypłacić wynagrodzenie, petycja została zatwierdzona. Wnioskodawca mógł złożyć wniosek o zmianę statusu. W październiku 2009 roku wnioskodawcy przyznano prawo stałego pobytu. (Październik 2009)