Uregulowanie statusu

Obywatel Jemenu skorzystał z moich usług w związku z odrzuceniem jego wniosku o zmianę statusu. Mężczyzna ten był żonaty z obywatelką USA w czasie pierwotnej rozmowy kwalifikacyjnej i ustalono, że jego rozwód, który uzyskał w Jemenie, był nieważny. W rezultacie jego małżeństwo było nieważne, więc petycja wizowa i wniosek o zmianę statusu zostały odrzucone. Następnie wnioskodawca odwołał się od odmowy wydania wizy, która również została odrzucona. Skarżący został następnie objęty postępowaniem o wydalenie. W tym momencie skarżący i jego małżonka będąca obywatelką USA skorzystali z usług mecenasa Nicelli.

Po dokładnym zbadaniu faktów pan Nicelli zasugerował, aby wnioskodawca uzyskał rozwód z żoną w Jemenie. Po uzyskaniu rozwodu wnioskodawca ponownie się ożenił i złożył nową petycję wizową za zgodą sędziego imigracyjnego. Aby skomplikować sprawę, wnioskodawca udał się do Jemenu przed złożeniem wniosku o zmianę statusu. Ponieważ przebywał w USA nielegalnie przez ponad rok przed złożeniem wniosku o zmianę statusu, wnioskodawca podlegał dziesięcioletniemu zakazowi uzyskania prawa pobytu (sekcja 212 (A) (9) (B) ustawy o imigracji i obywatelstwie). W rezultacie wymagane było złożenie wniosku o zwolnienie I-601 do Sądu Imigracyjnego. Po wykazaniu skrajnych i niezwykłych trudności dla małżonki obywatela USA, gdyby został on wydalony do Jemenu, sędzia imigracyjny przyznał zwolnienie i wniosek o zmianę statusu. Po latach stresu związanego z próbami uregulowania statusu wnioskodawcy, został on w końcu rozpatrzony i pozwolono mu ponownie cieszyć się życiem z nową żoną. (18 PAŹDZIERNIKA 2010).