Wniosek o wydanie świadectwa pracy / petycja o wizę imigracyjną I-140

Meksykański imigrant zgłosił się do pana Johna Nicelli po tym, jak jego pracodawca zgodził się złożyć w jego imieniu świadectwo pracy. Problem polegał na tym, że cudzoziemiec otrzymywał wynagrodzenie w gotówce, a pracodawca nie zadeklarował ogromnych dochodów. Imigrant i jego żona właśnie stracili swoje 2-letnie dziecko, które cierpiało na genetyczną wadę serca. Pomimo przeciwności losu, John Nicelli podjął się sprawy i przekonał pracodawcę do umieszczenia imigranta na liście płac. W ten sposób byliśmy w stanie wykazać, że pracodawca był w stanie wypłacać oferowane wynagrodzenie, ponieważ imigrant otrzymywał wynagrodzenie w czasie, gdy wniosek o certyfikację pracy i petycja o wizę imigracyjną I-140 były w toku. Wszystkie wnioski zostały ostatecznie zatwierdzone, a imigrant i jego żona stali się stałymi rezydentami Stanów Zjednoczonych.

Przetłumaczono z DeepL.com (wersja darmowa)