Zwolnienie z tytułu trudnej sytuacji

W 2008 roku obywatel Indii został aresztowany w New Jersey za próbę zakupu amerykańskiego aktu urodzenia w celu uzyskania prawa jazdy. W tym czasie obywatel Indii pracował w sklepie spożywczym i znał osobę sprzedającą akt urodzenia jako klienta sklepu. Po zaaranżowaniu sprzedaży i dokonaniu płatności, osoba sprzedająca dokument okazała się być policjantem ze stanu New Jersey pracującym pod przykrywką. W rezultacie osoba, która od kilku lat nielegalnie przebywała w USA, została aresztowana i oskarżona o popełnienie przestępstwa. Pan John A. Nicelli został następnie zatrudniony do świadczenia usług, ponieważ został polecony przez poprzedniego klienta. Pan Nicelli rozmawiał z prawnikiem karnym i osiągnięto porozumienie w sprawie wycofania wszystkich zarzutów karnych pod warunkiem, że dana osoba opuści USA. Ponieważ osoba ta miała narzeczonego obywatela USA, bardzo ważne było, aby osoba ta nie została deportowana. Po umiejętnych, profesjonalnych negocjacjach z amerykańskim Urzędem Imigracyjnym i Celnym (ICE) oraz prokuratorami rządowymi, Nicelli był w stanie wystąpić do sędziego imigracyjnego o wydanie nakazu dobrowolnego opuszczenia kraju. Następnie cudzoziemiec opuścił Stany Zjednoczone z własnej woli i zgłosił swoją fizyczną obecność po przybyciu do ambasady USA w Indiach. Następnie cudzoziemiec poślubił swoją narzeczoną, która później urodziła ich dziecko. Ponieważ matka dziecka jest obywatelką Stanów Zjednoczonych, dziecko nabyło obywatelstwo amerykańskie po urodzeniu. Po przetworzeniu wszystkich dokumentów wizowych cudzoziemiec nie mógł wrócić do USA ze względu na okres nielegalnej obecności w USA przez ponad rok. W rezultacie złożono wniosek o zniesienie wiz I-601, dokumentujący skrajne trudności dla małżonka będącego obywatelem USA. Po złożeniu wniosku o zniesienie wiz minęło około 13 miesięcy, a osoba została zatwierdzona i mogła wjechać do USA jako stały rezydent, aby być z żoną i dzieckiem. Trudności zostały udokumentowane poprzez złożenie setek dokumentów na poparcie wniosku o zniesienie wiz. Gdy cudzoziemiec pozostanie w USA jako legalny stały rezydent i będzie żył w prawdziwym związku małżeńskim ze swoją małżonką przez trzy lata, będzie mógł ubiegać się o obywatelstwo amerykańskie.