Uregulowanie statusu

Wiosną 2010 roku z panem Nicellim skontaktował się pracodawca, który prowadził firmę zajmującą się architekturą krajobrazu. Był on bardzo zaniepokojony, ponieważ nie pracował zarówno dla agencji miejskich, jak i federalnych zlokalizowanych w stanie Nowy Jork. W 2000 roku pracownik zwrócił się o pomoc do adwokata, który złożył wniosek o wydanie świadectwa pracy. Jednak dziesięć lat później pracownik nadal nie miał pozwolenia na zatrudnienie ani miejsca zamieszkania. Pracownik otrzymał również powiadomienie, że jego dostosowanie statusu zostało odrzucone i został on umieszczony w procedurze wydalenia. Pan Nicelli dowiedział się, że prawnik zniknął, a następnie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Ponieważ jego biuro było zamknięte, nie można było zlokalizować akt dotyczących pracownika. Pan Nicelli skontaktował się następnie z Departamentem Pracy Stanu Nowy Jork, Departamentem Pracy Stanów Zjednoczonych oraz Urzędem ds. Obywatelstwa i Imigracji Stanów Zjednoczonych w celu uzyskania kopii wszelkich dokumentów, które mogły zostać złożone. Pojawił się również przed Sądem Imigracyjnym w Nowym Jorku, gdzie uzyskał dodatkowy czas na rozwiązanie problemów. Po popełnieniu istotnych błędów okazało się, że prawnik złożył trzy wnioski o wydanie świadectwa pracy dla pracownika, z których dwa zostały odrzucone. Po odnalezieniu wszystkich istotnych dokumentów pan Nicelli był w stanie uzyskać zatwierdzenie wizy imigracyjnej I-140, a następnie złożył wniosek o zmianę statusu. Postępowanie w sprawie deportacji zostało następnie zakończone, a pracownikowi przyznano prawo stałego pobytu.