Uregulowanie statusu

Pan John Nicelli reprezentował dwóch klientów z Trynidadu, którzy byli sponsorowani jako pracownicy religijni przed 30 kwietnia 2001 r. Niestety po złożeniu petycji do władz imigracyjnych USA przez dwie różne organizacje religijne, obie zostały wycofane przez pastorów organizacji religijnych. W latach “2006” i “2007” obaj wnioskodawcy znaleźli nowych pracodawców, którzy ich sponsorowali. Jednakże praca, do której byli sponsorowani, była całkowicie niezwiązana z pracą w ministerstwie. Wnioski o wydanie certyfikatu pracy zostały złożone i zatwierdzone dla obu wnioskodawców, podobnie jak petycje o wizę imigracyjną I-140. Gdy wizy imigracyjne stały się dostępne, pan Nicelli był w stanie złożyć wniosek o dostosowanie statusu w imieniu swoich dwóch klientów. Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i obaj wnioskodawcy oraz ich rodziny są obecnie stałymi rezydentami USA. Pan Nicelli był w stanie przekonać amerykańskie władze imigracyjne, że chociaż obaj wnioskodawcy przebywali nielegalnie w USA przez wiele lat, pierwotne petycje o przyznanie statusu pracownika religijnego zostały złożone prawidłowo, były zasadne i niepoważne. W rezultacie obaj klienci otrzymali dostosowanie statusu zgodnie z sekcją 245(i) ustawy o imigracji i obywatelstwie. (25 października 2010).