Usunięcie warunkowego miejsca zamieszkania

Obywatelka Polski, która była również obywatelką Kanady, zgłosiła się do mecenasa Nicelli po tym, jak jej wniosek o usunięcie pobytu warunkowego został odrzucony. Była ona wcześniej reprezentowana przez polskojęzycznego prawnika, który złożył odwołanie od decyzji odrzucającej wniosek o usunięcie pobytu warunkowego. Najwyraźniej jej poprzedni prawnik nie znał prawa, ponieważ nie można złożyć odwołania, jeśli wniosek o pobyt warunkowy został odrzucony. Jedynym środkiem zaradczym jest przesłuchanie przed sędzią imigracyjnym po wszczęciu postępowania o wydalenie. Aby uniknąć umieszczenia klienta w postępowaniu o wydalenie, pan Nicelli złożył nowy wniosek o usunięcie pobytu warunkowego w oparciu o związek małżeński klienta w dobrej wierze. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, zanim mąż obywatelki USA zachorował, klientka udała się w podróż do Kanady, aby odwiedzić córkę. Kiedy wróciła, dzieci jej męża umieściły go w domu opieki, gdzie zmarł kilka miesięcy później. Oprócz tego, że jej mąż zmarł w domu opieki, dzieci zmieniły wszystkie zamki w domu, w którym mieszkała z mężem i wyrzuciły wszystkie jej ubrania, meble i rzeczy osobiste. Klientka nie miała praktycznie żadnego dowodu na to, że kiedykolwiek mieszkała ze swoim mężem. Po dokładnym zbadaniu sytuacji pan Nicelli był w stanie uzyskać liczne dokumenty potwierdzające, że klientka mieszkała z mężem w dobrej wierze w związku małżeńskim. Podczas rozmowy urzędnik ds. orzecznictwa imigracyjnego zatwierdził wniosek o usunięcie pobytu warunkowego. Klientka jest teraz stałą rezydentką Stanów Zjednoczonych i jest niezmiernie wdzięczna za wysiłki pana Johna A. Nicelli Esq. podjęte w jej imieniu.